Accelium Pro egyéni

Az egyéni fejlesztési folyamat lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy kritikusan áttekintse gondolkodási folyamatát és finomítsa azt egy Accelium coach segítségével. Ebben a bizalmas, összpontosított formában a coach a játékot segédeszközként használja, amely felfedi a résztvevő gondolkodásmódját és kognitív mintáit. Lehetőség a résztvevő számára a stratégiai elemzése tisztázására, az egyedi kihívások megvitatására, és az Accelium módszereinek valódi, személyes problémamegoldó eszközzé tételére. Ezek az ülések segítenek a résztvevő folyamatban lévő tanulási folyamatára történő összpontosításban is.

Az egyéni folyamatnak nem előfeltétele az Accelium Pro tréningprogram.


Hogyan épül fel?
Az ingyenes első ülésen megismerkedünk, a résztvevővel röviden áttekintjük az Accelium módszertanát, majd megfogalmazzuk a folyamat célját, időtartamát.

Mi van a folyamatban segítségünkre?
A módszertan középpontjában álló játékélmény egyszerre élvezetes, lenyűgöző és izgalmas, az ebből fakadó motiváció és lelkesedés jelentős ösztönző erő a célzott és alapos tanulási folyamatban.

A helyzetekhez kapcsolódóan nyitott, őszinte párbeszédet generál, és mivel mind a coach, mind a részvevő látja a játék során a résztvevő lépéseit, és ezen keresztül gondolkodási és viselkedési mintát, ezáltal a párbeszéd az itt és mostra történő reagálással történik.

A folyamat mélyíti az önreflexiót, fejleszti a tudatosítást,  segíti a koncepciók és stratégiák rögzülését, illetve az önvizsgálati folyamatok beépülését a résztvevő gondolkodási eszköztárába.

Az egyéni folyamat megvalósulhat személyesen és online is.

További információért keressen bizalommal!