Magamról

Az elmúlt 26 évben pénzügyi, gazdasági, marketing-programszervezési területen dolgoztam. Közép- és felső vezetőként a munkámban kiemelt szerepe volt az emberekkel való kapcsolatoknak és a kommunikációnak, amelyek által sokat tanultam az emberi működésről.

Már kisgyermekként érdeklődtem a pszichológia iránt. Sokszor, szívesen nézegettem Szüleim nagy pszichológia könyvét. Szintén kisgyermekkoromtól egészen középiskolás koromig gyakran foglalkoztatott az a gondolat, hogy "Ki vagyok én? Ki az, aki lát, hall, érzékel? Ki az, aki szeret vagy nem szeret, és ki az, akit szeretnek vagy nem szeretnek? És egyáltalán: ki az, aki ezeket a kérdéseket felteszi?". Mindig megijedtem ezektől a gondolatoktól, valamint az ezen kérdések feltevésekor érzett ürességtől, amit gyerekként nem értettem.

Az emberi psziché iránti érdeklődésemből fakadóan kezdtem el 2006-ban integrál pszichológiát és klasszikus coachingot tanulni, valamint módszertanokban képződni, mint az NLP, a tranzakcióanalízis (TA), és alternatív módszerként a pránanadi.
2018-ban fejeztem be az Integrál Coaching képzést, amely a coaching és az integrál szemlélet találkozása egy olyan mélységű képzésben, amely tovább árnyalja a professzionális coaching munkámat.

2018. elején új szakmai szerelem köszöntött be az életembe az Accelium módszertana által, amelyben összekapcsolódik a játékosság, az önreflexió és a tudatosság mélyítése, valamint a készség- és gondolkodásfejlesztés.

Tanácsadóként és coach-ként 2009 óta kísérek embereket az útjukon egyéni és csoportos folyamatokban egyaránt, és 2000 óta járom a saját önismereti utamat, mert abban hiszek, hogy a fejlődésünk egy soha véget nem érő folyamat. Életstílussá vált számomra az integrál szemlélet, a fejlődés és a tanulás.

Minden lépésemnek helye volt az úton, melyet az üzleti világtól a lélek világáig megtettem: így válhattam azzá, aki jelenleg vagyok, és ezzel a tapasztalattal kísérem azokat, akik szeretnék bejárni a saját útjukat.

Küldetésemnek tartom, hogy segítsem az embereknek elérni a jóllét állapotát, bármit is jelentsen ez számukra. Ezt tiszta, elvárás nélküli, támogató figyelmi tér létrehozásával teszem, amelyben megtörténhet, és meg is történik a változás.

Szeretettel várom az életük jobbításáért tenni akaró embereket, akik szeretnének továbblépni szakmai, magánéleti vagy önmagukkal kapcsolatos elakadásaikból.

.Módszereimről

Minden, általam tanult és alkalmazott módszert az integrál szemléletbe ágyazva használom.

Mit jelent az integrál szemlélet?
A hozzám legközelebb álló megfogalmazást Nemes Antóniától, tanáromtól és az Integrál Coaching c. könyv szerzőjétől idézem:
"Integrál szemszögből egységben, egységes rendszerként látjuk a világot és benne az embert. "ÉS"-kapcsolatban rendeződnek bennünk mindazok az információk, amelyek egy-egy ember, kapcsolat, helyzet mentén eljutnak hozzánk. Amikor "integrál szemmel nézünk" az emberre, elfogadjuk és elismerjük őt minden adottságával és (végtelen) lehetőségeivel együtt. Az eddig egymással versengő, összefeszülő témák, energiák, minőségek együttműködéssé emelkednek ebben a közelítésben. Az integrál szemlélet rendszerbe helyez, összeköt, összerendez, a tudás áramlását támogatja, elősegíti a kommunikációt. Amikor így nézünk a világra, minden tudományos és nem tudományos embertan és világnézet elfér, megfér egymással egyetlen integrált rendszerben.
...
Az integrál rendszerben való látás és ebből adódó kezelésmód haszna az erőforrások teljes spektrumának megismerése, a területek kommunikációjának előmozdítása, a tudatosítás-tudatosodás, az éberség növekedése, a lehetőségek reális felismerése, a célok felelős kijelölése és azok támogatása. Vagyis egy igen tágan - akár egyéni, csoport- vagy bármely szerveződés szinten - értelmezhető elégedettség, hatékonyság, siker."
(Forrás: Nemes Antónia: Integrál Coaching, 21-22.o., 2016., Ruander Oktatási Kft.)

Az integrál szemlélet azt jelenti, hogy a tudatról fejlődési szintekben gondolkodom, a magzati kortól egészen a megvilágosodásig.
Minden tudatszintnek megvannak a sajátos jellemzői, erősségei és gyengeségei, valamint elakadási pontjai, melyeket a tudatszint mélységét és magasságát figyelembe véve lehet különböző módszerekkel hatékonyan kioldani és ezáltal támogatni a továbblépést és a fejlődést.

A közös munka során integrál keretbe ágyazva tranzakcióanalitikus (TA), coaching, NLP, Gestalt, kognitív, meditációs, imaginatív és relaxációs technikákat használok a kliens által hozott témához illesztve.

A Prananadi 1-2. fokozatának elvégzésével további módját tanultam meg a lelki eredetű blokkok oldásának, ahol a blokkolt terület energiával történő feltöltése segíti az egyén testi-lelki gyógyulásának, fejlődésének folyamatát.

Copyright © 2018 Bobák Szilvia. Minden jog fenntartva.

 .